Formulär för klagomål

Formulär för klagomål Rapportera ett klagomål till Polaris dataskyddsombud (DPO)
<p>Alla individer vars personuppgifter har samlats in eller behandlats av Polaris uppmuntras att informera Polaris DPO om väsentliga integritetsfrågor som kan uppfattas som kränkningar av deras rättigheter. </p> <p>Dataskyddsombudet har också möjlighet att ge råd eller vägledning som kan vara till hjälp för att svara på klagomålet </p> <p>Syftet med denna klagomålsblankett är att hjälpa dataskyddsombudet att identifiera varje överträdelse av den registrerades rättigheter. </p>
Din identitet
Ditt klagomål
captcha
* Required

Hitta din återförsäljare