REGISTRERINGSFORMER

Terrängkörningslagen

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden utom vid vad som kan kallas nyttotrafik, till exempel i jord- och skogsbruk. Körning på barmark i terräng med motordrivna fordon (t.ex. fyrhjulingar) får endast ske i jord- och skogsbruk. På snötäckt mark är det förbjudet att köra på skogsmark med plant- eller ungskog och på jordbruksmark om det inte är uppenbart att körningen inte skadar naturen. Det finns några allmänna undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det är t.ex. tillåtet att köra i terräng om man:


Vid körning i terräng är högsta tillåtna hastighet 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utanför tättbebyggt område. Speciella regler gäller för fjällområden. Det finns också områden med speciella regler och förbud som beslutats av kommun eller länsstyrelse.


Terränghjuling/Terrängvagn

En terränghjuling får ha en maximal tjänstevikt på 450 kg. Terrängvagnsregistrering krävs om tjänstevikten överstiger 450 kg. Terränghjuling och Terrängvagn får användas på samma sätt enligt terrängkörningslagen. Terrängvagn kräver körkortsbehörighet B (18 år)

Förarbevis för Terränghjulingar

Från och med 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för terränghjuling. Du får också köra terränghjuling om du har:

För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs att man har:


Traktor

Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Dessa delas in i två klasser: Traktor A (max 40 km/h) och Traktor B (max 50 km/h, min 18 år). Hjälm är obligatoriskt. För en Traktor B krävs som lägst B-körkort. För Traktor A och äldre traktorer gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för Traktor A.


Vägregistrerade Fyrhjulingar

Quadricycles får framföras med A- eller B-körkort. Är besiktningspliktigt och maximal motoreffekt är 15 kilowatt, ca 21 hk. Hjälm är obligatoriskt.


Oregistrerade fordon

Oregistrerade fordon får endast köras på inhängnat område. (Undantag kan förekomma) Ett oregistrerat fordon kan vara möjligt att registrera som exempelvis Terrängvagn, men kan kräva viss ombyggnad samt intyg från tillverkare.

* Gå till transportstyrelsen för mer information:

Terräng:Traktor A:Traktor B:Quadricycle:
Körkort:Förarbevis 16 årKörkort AM 15 årKörkort B 18 årKörkort A el B 18 år
Strypning:Nej40 km/h60 km/h15 kw
Köra på väg:Nej (undantag finns)JaJaJa
Besiktning:NejNejJa (fr.om. 1 maj 2018)Ja

Hitta din återförsäljare